Kandydaci do Sejmu z Lubaczowa


Teresa Pamuła – kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na Posła z listy 1, miejsce 9 do Sejmu. Pochodzi z Horyńca-Zdroju. Jest absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej. Była nauczycielką i animatorem kultury. Będąc kierownikiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie zwracała szczególna uwagę na problemy osób bezrobotnych i ich rodzin. Bezrobotni są osamotnieni, a ich interesy lekceważone. Od 15 lat pracuje w lubaczowskim biurze ARMiR, gdzie zajmuje się poprawą bytu mieszkańców wsi i rozwojem rolnictwa. Wspiera Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. jako członek Rady Nadzorczej. Jej atutem jest bogate doświadczenie zawodowe.

Jestem mężatką, mam troje dzieci i czworo wnuków. Moją pasją są góry, dobry film i sport. Mam w sobie chęć realnej pomocy i powołanie do służby innym ludziom. Znam ich problemy i dlatego włączyłam się w projekt Stowarzyszenia Wiosna SZLACHETNA PACZKA – przez dwa lata byłam liderem Rejonu „Lubaczów i okolice”. Jestem również członkiem zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie.

Dlaczego kandyduję? Bo chcę Polski dbającej o swoich obywateli. Nie możemy dłużej tolerować podziału na Polskę A i B. Mieszkańcy nawet najmniejszych miejscowości mają prawo do godnego życia, tak jak mieszkańcy największych miast.

Jan Zuchowski – kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Posła lista 1, miejsce 16. Rodem z Narola – tu Szkoła Podstawowa, Liceum w Tomaszowie Lubelskim. Ukończył Akademię Medyczną w Szczecinie. Praca w Klinice A.M. w Lublinie i przygotowania do doktoratu. Legalny wyjazd do Szwecji. W Sztokholmie – praca w zawodzie lekarza dentysty i lektura wielu zakazanych książek z Londynu, Paryża czy Nowego Jorku.

Program wyborczy – jeżeli zostanę wybrany do Sejmu to:

  1. Część poborów przeznaczę na rozwój struktur PiS w Okręgu 22 i 23 – przez szkolenia historyczne, polityczne, wykłady o zdrowiu, czyli naukę oddolnej wewnątrz-partyjnej demokracji i obywatelskiej troski o całą Polskę.
  2. Część poborów przeznaczę na Fundusz Stypendialny dla Gimnazjum w Łukawcu, Dachnowie, Nowym Siole, Cieszanowie, Rudzie Różanieckiej, Łukawicy, Cewkowie, Lublińcu, Baszni, Młodowie i w innych gminach.
  3. Część na konserwację zabytków w innych Kościołach – tak jak w Lipsku, Dębinach, Hucie Złomy czy w Narolu.
  4. Będę wspierał budowę drogi wojewódzkiej nr 865 i dokończenie zaczętych połączeń powiatowych np. z Płazowa do Brusna, by ułatwić dojazd do Horyńca Zdroju, kuracjuszom z Łodzi i Kielc, lub Lublina i Warszawy a nawet Gdańska.
  5. Będę postulował zakładanie firm w 1 dzień tylko z nr NIP – a likwidację Regon, KRS i raportów do sądu!
  6. To powinno zachęcić Emigrację Polską – do zakładania firm w Polsce i może dać nowe miejsca pracy, np. Studentom po studiach i zapewnić eksport produktów, co zwiększy wpływy do Skarbu Państwa.
  7. Więcej do podziału np. dla Emerytów i Rencistów – czyli rosnące zabezpieczenie na przyszłość!
  8. Odnowię kontakty i współpracę ze Skandynawią i Polonią, by dała ona lepsze oparcie naukowe i gospodarcze.
  9. Planuję stworzenie MUZEM w Narolu – dla którego mam zbiór: 1070 znaczków pocztowych p.Czesława Słani, oraz 10 map króla Karola X Gustawa wykonanych podczas „potopu”. Takiego Muzeum nie ma w Polsce.

Pani Beata SZYDŁO dnia 22.09.2015 – otrzymała moje opracowanie: 1)- Jak zdobyć 51% Wyborców dla PiS. 2)- Cel aktywizacja Emigracji. 3)- Tematy wykładów – historycznych i zdrowotnych.

Szanowni Wyborcy – tylko od ilości Waszych głosów i wyboru Kandydata zależy czy nasz powiat lubaczowski będzie miał swego Posła w Sejmie 2015! Polsce potrzeba, by każda działalność rozwijała: patriotyzm, edukację, gospodarkę i kulturę, a przez to obronę suwerenności i demokracji czyli – niepodległości Polski.